Smørblomst

Smørblomst er en småbarnsavdeling fra 1 - 3 år.

Her er det 13 små og 4 voksne. Vi legger vekt på at
barna skal bli trygge på hverandre, de voksne og i barnehagehverdagen.
Dagene
er ellers preget av god omsorg, lek inne og ute, læring, glede, latter og
humor.