Vedtekter

Nedenfor kan du lese barnehagens vedtekter:

 

Vedtekter for Toppen barnehage revidert høsten 2017(Vedtekter for Toppen Barnehage)

Vedtekter 08.05.2012 (Vedtekter for Samvirkeforetaket Skedsmo Barnehager SA)