Årsplan for Toppen Barnehage 2017/2018

Endelig er den her! Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves :)

 

 

Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Denne årsplanen er bygd opp på den nye rammeplanen og våre tiltak for å nå disse.

Rammeplan for barnehager, barnehageloven
og barnekonvensjonen er retningsgivende for det pedagogiske innholdet. Barnehagens mål
og aktiviteter knyttes opp mot rammeplanens føringer, satsingsområder og Toppen sin strategiplan. Vi utarbeider i tillegg periodeplaner som beskriver hvordan vi konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. 

God lesning :)

 

http://xide.no/bhg/toppen/html5forpc.html?page=0

Årsplanen 2017:2018 Toppen