Årsplan for Toppen Barnehage 2018/2019

Endelig er den her! Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves :)

 

 

 

Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Denne årsplanen er bygd opp på den nye rammeplanen og våre tiltak for å nå disse.

Rammeplan for barnehager, barnehageloven
og barnekonvensjonen er retningsgivende for det pedagogiske innholdet. Barnehagens mål
og aktiviteter knyttes opp mot rammeplanens føringer, satsingsområder og Toppen sin strategiplan. Vi utarbeider i tillegg periodeplaner som beskriver hvordan vi konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. 

God lesning :)

http://www.xide.no/toppen/toppen_2018/html5forpc.html?page=0

 

Årsplan Toppen 2018-19