Blåklokke

Blåklokke- småbarnsavdeling med barn fra 1 - 3 år.

 

Blåklokke er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen et til tre år.

Vi å legger tilrette for at hvert enkelt barn skal møtes med forståelse, og oppleve mestring
og læring på sitt individuelle nivå.

Dagene fylles med morsomme og interessante aktiviteter for store og små. Vi jobber mye i grupper, og deler inn barna etter alder. Vi har periodeplan med inndelte
tomånedersplaner, hvor vi fordyper oss i de ulike fagområdene i henhold til
”Rammeplan for barnehager”.

Vi gjennomfører fysiske aktiviteter, vi danser og har hinderløyper ute og inne, vi går turer i nærområdet, vi tegner, klipper og limer. Det jobbes jevnlig med språkstimulering, barna synger, hører eventyr, vi skaper rom for gode samtaler og jobber med rim og regler.

Vi samarbeider med de store avdelingene, og de største barna hos oss besøker
Rødkløver og Prestekrage for å delta i aktiviteter inne og ute. I gang i uka har vi aldresinndelte grupper på tvers av avdelingene, her samler seg for å ha styrte aktiviteter og frilek, og for å bli godt kjent med hverandre og personalet på huset.

Vi legger også til rette for barns rett til medvirkning, barna deltar i
planlegging av barnehagedagene, og kommer med innspill om ønsker for hvilke aktiviteter som gjennomføres.

I tillegg er det rom for frilek inne og ute, barna leker i smågrupper med
lekemateriell tilgjengelig.