Info om SU

SU er forkortelse for SamarbeidsUtvalget og består av ansatte og foreldre i Toppen barnehage. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeid for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SAMARBEIDSUTVALGET 2014-2015

Samarbeidsutvalget er valgt av foreldrerådet og de ansatte i Toppen barnehage. Det er to representanter og to sittende vararepresentanter, en fra hver avdeling. I tillegg møter en fra eierstyret, daglig leder og to representanter fra de ansatte.

Representanter:

RØDKLØVER 

Jeanette Hansen Hindahl

BLÅKLOKKE: 

Annlaug Vegge Knapskog

SMØRBLOMST:

Marthe Berg

PRESTEKRAGE:

Stina Marie Åslund

PERSONALET:

Rikke Murtnes

Bente Emilie Olsen

Kathrine Tviberg Sandstad - Daglig leder

EIERSTYRET: