Rødkløver

Rødkløver er en avdeling for barn i alderen 3-6 år.

Litt om Rødkløver

Innholdet i barnehagehverdagen varierer med årstidene, og vi er uansett opptatt av at vi har forutsigbare rutiner for barna.
Vi har periodeplan med inndelte månedsplaner, som viser hvordan vi fordyper oss i hvert enkelt fagområde i henhold til «Rammeplan for barnehager» og i periodens fokusområde.

Vi prøver og jobbe i smågrupper så ofte som mulig, slik at hvert barn blir sett og hørt.
Vi legger til rette for de gode samtalene og for lek tilpasset hvert barn.
Vi leker med tall og former, tegner, klipper, har formingsaktiviteter og spiller ulike spill.

Vi har samlingsstund hver dag.
Samlingene er en arena hvor vi utfolder oss med sang, rim og regler, fortellinger og eventyr, leker mm.
Samling er alltid populært !
Vi er ute hver dag året rundt og vi er på tur hver onsdag. Turene går til lekeplasser i nærområdet, til skogen, aking på jordet om vinteren mm.