Styret i barnehagen

BARNEHAGENS STYRE

Styret er valgt av Generalforsamlingen og består av 4
representanter fra foreldrene og en representant fra de ansatte i barnehagen. I tillegg møter daglig leder Kathrine Tviberg Sandstad. Det er også tre vararepresentanter.

Representanter:


Nina Cecilie Engebakken Alhamdi (Styreleder)

Therese Amundsen

Trine Fergestad

Stina Åslund

 

Ansattes representant:

Elin Vike Bøe