Planleggingsdager for barnehageåret 2017/2018

På barnehagens planleggingsdager jobber personalet med pedagogiske planer, faglig oppdatering, kursing og vi samkjører alle planer til det beste for barn og foreldre. Disse dagene er barnehagen stengt.

Dette er planleggingsdagene for 2017/2018:

25.08.17

24.11.17

02.01.18

11.05.18

08.06.18