Planleggingsdager for barnehageåret 2018/2019

På barnehagens planleggingsdager jobber personalet med pedagogiske planer, faglig oppdatering, kursing og vi samkjører alle planer til det beste for barn og foreldre. Disse dagene er barnehagen stengt.

Dette er planleggingsdagene for 2017/2018:

23.august 2018

24.august 2018

19.november 2018

4.mars 2019

31.mai 2019